PARCUL NATIONAL GRĂDIȘTEA MUNCELULUI-CIOCLOVINA

Cuprinde între limitele sale șase din cele mai spectaculoase rezervații naturale din Munții Șureanu: Complexul carstic Ponorici-Cioclovina, Peștera Tecuri, Peștera Șura Mare, Cheile Crivadiei, Locul fosilifer Ohaba-Ponor, Dealul și Peștera Bolii. Totodată, aici se află siturile arheologice aflate în Patrimoniul UNESCO de la Sarmizegetusa Regia, Costești, Blidaru, Luncani - Piatra Roșie, Bănița și așezările etnografice autentice din Platforma Luncanilor.

PARCUL NATURAL DEFILEUL JIULUI

Este una dintre cele mai tinere arii protejate din România. Relieful se încadrează între altitudinile de 295 m, în extremitatea sudică a Văii Jiului, și 1621 m, în Pasul Vulcan. În Munții impresionanți ai defileului au fost săpate 43 de tuneluri cu o lungime totală de 33 km, fiind sectorul de cale ferată cu cele mai multe tuneluri din lume într-un singur defileu.

PARCUL NATIONAL RETEZAT

Inființat în anul 1935 la inițiativa profesorului Alexandru Borza și a lui Emil Racoviță. Are o suprafață de 54 400 ha și o altitudine cuprinsă între 800 și 2509 m. În prezent, parcul are statut de arie naturală protejată de interes național și internațional, fiind recunoscut ca Rezervație a Biosferei încă din anul  1979. Prin constituirea Parcului Național Retezat se urmărește protecția și conservarea unor eșantioane reprezentative pentru spațiul biogeografic național, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic și peisagistic. Parcul National Retezat adăpostește 55 de specii de mamifere (dintre care 22 sunt ocrotite de lege) și oferă condiții bune pentru supraviețuirea celor mai importante dintre carnivorele mari ale Europei (urși, lupi și râși). Caprele negre, cerbii și căpriorii sunt și ele bine protejate de munte. Porțiunea calcaroasă a masivului este și acum folosită de urși ca adăpost pe timp de iarnă.