Grosimi mari de calcare jurasice dispuse înclinat au creat aici un relief carstic dezvoltat atât la suprafață cât și în adâncime într-o rețea masivă de chei, sorburi, peșteri și avene. Având un debit cuprins între 3 și 7 metri cubi pe secundă, Izbucul Cernișoarei considerat cel mai puternic izvor din România golește în apropiere de coada lacului Valea lui Iovan aproape întreaga cantitate de apă acumulată de văile masivului. Toate acestea se datorează marelui acvifer dezvoltat pe o distanță de aproape 16 km în adâncimea Retezatului Mic, unde unei singure picături de apă îi trebuie aproape 9 zile să străbată acest traseu.