Cele trei masive montane importante ale Carpaților Meridionali: Retezat, Parâng, Șureanu, alături de munții Vâlcan încadrează una dintre cele mai mari și pitorești depresiuni din țară - Depresiunea Petroșani. Având o suprafață triunghiulară de peste 120 km², această depresiune este orientată pe direcția NNE- SSV, dezvoltată pe o  lungime de 45 km, începând cu o lățime de 1 km la vest, terminându-se la est cu o lățime de peste 9 km. Bazinul aferent Depresiunii Petroșani face parte din generația bazinelor sedimentare, formarea lui începând în Cenozoicul Timpuriu.

 

În momentul actual depozitele de cărbuni ale Bazinului Petroșani (21 straturi de cărbune în primul orizont și 9 straturi lenticulare în cel de-al doilea), formează un sinclinal asimetric afectat de mai multe sisteme de falii. Acest afloriment conține cel mai mare zăcământ de cărbune superior din România. Exploatarea, începută cu peste 150 de ani în urmă, se apropie de final, în acest moment o mare parte din centrele de exploatare fiind închise, urmând închiderea treptată și a celor rămase. Lunga perioadă de exploatare este factorul creării unei rețele de sute de kilometrii de galerii, formând un imens labirint subteran care se adâncește în subsolul depresiunii la peste 900 de metri adâncime. Zeci de milioane de tone de cărbune au fost scoase la suprafață de-a lungul anilor, iar în locul lor, în marele labirint rămas orfan, apa năvălește încet dar continuu, câștigând metru dupa metru, formând aici cel mai mare acvifer artificial al României.

 

AcviferAcest acvifer, ajutat de proprietățile electrice ale cărbunelui, formează în această zonă un puternic amplificator al energiilor telurice, ,,energii primordiale, cele din care a fost format pământul și care poartă întreaga informație despre planeta noastră”, după cum spune Robert Charoux în cartea sa intitulată ,,Cartea Trecutului Misterios”. Să nu uităm că și Marea Piramidă din Egipt dar și Turnul lui Tesla, au fost construite deasupra unor acvifere.

 

Radierea energiei în această zonă se face în directă legătură cu orientarea straturilor de cărbune: din adâncul bazinului spre marginile depresiunii, continuând spre înaltele culmi ale  masivelor muntoase care o străjuiesc, creând aici un imens con energetic unde emoțiile și sentimentele au altă dimensiune. Probabil acesta este unul din motivele creării frumosului și armoniei. Găzduite de culmile si văile impunătorilor munți, găsim aici aliniate de jur împrejurul Depresiunii Petroșani: Parcul Național Retezat, Parcul Național Defileul Jiului, Aria Naturală protejată Piatra Crinului, Aria Naturală de interes național Cheile Jiețului, Aria Naturală Cheile Tăii care alaturi de alte numeroase obiective turistice stau drept dovadă a măreției creației din acest areal. Tot aici găsim Parcul Național Grădiștea Muncelului-Cioclovina, zonă plină de istorie, locul nașterii spiritului românesc.

 

SURSAMARE dorește să facă cunoscută tuturor această zonă, prin desfășurarea de activități turistice în principalele zone bogat alimentate energetic, pentru redescoperirea emoțiilor primordiale.